Ürün FiltreleFiltrele
Toplam 36 Ürün
Tükendi
 

AKIŞ ÖLÇER NEDİR ?

Bir akış ölçer (veya akışmetre), bir sıvının veya bir gazın doğrusal, doğrusal olmayan, hacimsel veya kütle akış oranını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Akış ölçerleri seçerken, belirli fabrika sahasında tesis personelinin aşinalığı, kalibrasyon ve bakım konusundaki deneyimleri, yedek parça bulunabilirliği ve arıza geçmişi vb. gibi somut olmayan faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca kurulum maliyetinin yalnızca bu adımlar atıldıktan sonra hesaplanması önerilir.

En yaygın akış ölçüm hatalarından biri, bu sıralamanın tersine çevrilmesidir: düzgün çalışacak bir sensör seçmek yerine, daha ucuz olduğu için bir cihazın kullanımını gerekçelendirmek için girişimde bulunulur. Bu ucuz satın alımlar, en maliyetli kurulumlar olabilir.

Akış Ölçümü Oryantasyonu

İyi debimetre seçiminin temeli, belirli bir uygulamanın gereksinimlerinin net bir şekilde anlaşılmasıdır. Bu nedenle, proses akışkanının ve genel tesisatın doğasını tam olarak değerlendirmek için zaman harcanmalıdır.

Doğru Debi Ölçeri Seçmek İçin İlk Adımlar

Akış sensörü seçiminde ilk adım, akış hızı bilgisinin sürekli mi yoksa toparlanmış mı olması gerektiğini ve bu bilginin yerel olarak mı yoksa uzaktan mı gerekli olduğunu belirlemektir.

Uzaktan ise, iletim analog mu, dijital mi yoksa paylaşımlı mı olmalıdır? Ve eğer paylaşılıyorsa, gerekli minimum veri güncelleme sıklığı nedir?

Bu sorular yanıtlandıktan sonra, proses sıvısının ve akış sensörünü barındıracak boru tesisatının özellikleri ve akış özelliklerinin bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

Akış Ölçerde Akışkan Ve Akış Özellikleri

 Akışkan ve verilen ve basıncı, sıcaklığı, izin verilen basınç düşüşü, yoğunluğu, iletkenliği, viskozitesi ve maksimum çalışma sıcaklığında buhar basıncı, bu özelliklerin nasıl olabileceğinin bir göstergesi ile birlikte listelenir. Ek olarak, tüm güvenlik veya toksisite bilgileri, sıvının bileşimi, kabarcıkların varlığı, katı maddeler, kaplama eğilimi ve ışık geçirgenlik nitelikleri hakkında ayrıntılı verilerle birlikte sağlanmalıdır.

Akış Ölçerde Basınç ve Sıcaklık Aralıkları

Debimetre seçiminde normal çalışma değerlerinin yanı sıra beklenen minimum ve maksimum basınç ve sıcaklık değerleri de verilmelidir. Akışın tersine dönüp dönmeyeceği, boruyu her zaman doldurmayacağı, topak akışının gelişip gelişemeyeceği, havalandırma veya titreşim olasılığı, ani sıcaklık değişikliklerinin olup olmadığı veya temizlik sırasında özel önlemlerin gerekli olup olmadığı ve bakım, bu gerçekler de belirtilmelidir.

Akış Ölçerde Borulama ve Kurulum Alanı

Borular ve debimetrelerin yerleştirileceği alanla ilgili olarak şunları göz önünde bulundurun: Borular için, yönü, boyutu, malzemesi, programı, flanş basıncı derecesi, erişilebilirlik, yukarı veya aşağı dönüşler, vanalar, regülatörler ve mevcut düz boru çalışma uzunlukları. Belirten mühendis, bölgede titreşim veya manyetik alan olup olmadığını veya mümkün olup olmadığını, elektrik veya pnömatik gücün mevcut olup olmadığını, alanın patlama tehlikeleri için sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını veya sıhhi veya temizliğe uygunluk gibi başka özel şartların olup olmadığını bilmelidir.

Akış Ölçerde Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik

Kabul edilebilir ölçüm performansı iki farklı akış ölçer kategorisinden elde edilebiliyorsa ve birinin hareketli parçası yoksa, hareketli parçaları olmayanı seçin. Hareketli parçalar, yalnızca aşınmanın, yağlanmanın ve kaplamaya duyarlılığın aşikar nedenleri için değil, aynı zamanda hareketli parçaların bazen ölçülen akışa kayma yaratan boşluk boşlukları gerektirmesi nedeniyle de potansiyel bir sorun kaynağıdır. Bakımlı ve kalibre edilmiş ölçüm cihazlarında bile, bu ölçülmemiş akış, akışkan viskozitesi ve sıcaklıktaki değişikliklerle değişir. Sıcaklıktaki değişiklikler de sayacın iç boyutlarını değiştirir ve telafi gerektirir.

Ayrıca, hem tam debi ölçer hem de nokta sensöründen aynı performansı elde edebiliyorsa, genellikle debimetrenin kullanılması tavsiye edilir. Nokta sensörleri tam akışa bakmadıkları için, yalnızca akış hızının boru boyunca hız profilinin ortalaması olduğu bir derinliğe yerleştirildiklerinde doğru okurlar. Bu nokta kalibrasyon sırasında dikkatlice belirlense bile, hız profilleri akış hızı, viskozite, sıcaklık ve diğer faktörlerle değiştiği için değişmeden kalması muhtemel değildir.

Akış Ölçerde Hacimsel Veya Kütle Birimleri

Bir akış ölçer belirlemeden önce, akış bilgilerinin kütle veya hacimsel birimler halinde sunulması halinde daha yararlı olup olmayacağının belirlenmesi de önerilir. Sıkıştırılabilir malzemelerin akışını ölçerken, yoğunluk sabit olmadığı sürece hacimsel akış çok anlamlı değildir. Sıkıştırılamayan sıvıların hızı ölçüldüğünde, asılı kabarcıkların varlığı hataya neden olur; bu nedenle, akışkan sayaca ulaşmadan önce hava ve gaz çıkarılmalıdır. Diğer hız sensörlerinde, boru gömlekleri sorunlara neden olabilir veya Reynolds sayısı çok düşükse sayaç çalışmayı durdurabilir.

Bu hususlar ışığında, yoğunluk, basınç ve viskozite değişikliklerine duyarlı olmayan ve Reynolds sayısındaki değişikliklerden etkilenmeyen kütle gaz akış ölçerler akılda tutulmalıdır. Ayrıca kimya endüstrisinde yeterince kullanılmayan, kısmen dolu borulardaki akışı ölçebilen ve büyük yüzen veya çökelebilir katıları geçebilen çeşitli kanallardır.

E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak ister misiniz?